עקבו אחרינו לחדשות ומבצעים!

עקבו אחרינו לחדשות ומבצעים!

נציגי Kawai, Casio, KORG

Suzuki Folkmaster Harmonica מפוחית

מפוחית דיאטונית כוללת קייס פלסטיק 

קיימת במגוון סולמות

Classic Design, Timeless Standard
The Suzuki Folkmaster harmonica is both easy to play and economical to purchase. Its exceptional sound clarity and perfect tuning is made possible by a unique laser manufacturing process. Thin bendable reeds produce a mellow tone and the widest choice of sound timbres available from any harmonica manufacturer. The most exacting standards are used together with a molded plastic waterproof body and classically sculptured metal covers to make your musical experience as rewarding as possible. Includes a hard shell carrying case.